خدمات تلفن همراه

سخنرانی - با عنوان : امر به نماز - اثر: مرحوم آیت الله مهدوی کنی

مرحوم آیت الله مهدوی کنیامر به نماز
                  تعداد استفاده : 537
سخنرانی
اثر : مرحوم آیت الله مهدوی کنی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:23

مدت : 00:32:23
کد: 41250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 88,963,947