خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها

سه‌شنبه 20 آذر 1397 - 2 ربيع الثاني 1440 - 11 دسامبر 2018

شمسی

19 آذر - انتخابات دوره اوّل مجلس خبرگان رهبری19 آذر - انتخابات دوره اوّل مجلس خبرگان رهبری(1361ش)19 آذر - تشکیل شورای عالى انقلاب فرهنگى(1363 ش)19 آذر - طرح تشکیل شورای سلطنت در ایران توسط آمریکا (1357 ش)19 آذر - تظاهرات تاریخی تاسوعا و عاشورا علیه رژیم پهلوی (1357 ش)20 آذر - شهادت شهید محراب آیت اللَّه دستغیب20 آذر - قتل عام افسران رژیم پهلوی در پادگان لویزان(1357ش)20 آذر - آغاز عملیات مطلع الفجر(1360ش)20 آذر - شهادت آیت ‌الله"دستغیب" سومین شهید محراب21 آذر - تأسیس دولت ‌خودخوانده "فرقه دموکرات" در آذربایجان(1324 ش)

قمری

1 ربیع الثانی - قیام توّابین (65 ق)2 ربیع الثانی - قتل عبدالله بن معتز در زندان مقتدر عباسى ( 296 ق)2 ربیع الثانی - درگذشت حکیم آیت الله میرزا ابوالقاسم حکمت (1371ق)2 ربیع الثانی - شهادت امام باقر (ع) به روایتی (114ق)3 ربیع الثانی - جنگ بنی النضیر و رانده شدن یهودیان از مدینه (3ق)3 ربیع الثانی - پیمان شکنى امین در برابر برادرش مأمون ( 194 ق)

میلادی

10 دسامبر - روز جهانی حقوق بشر و تصویب اعلامیه حقوق بشر (1948 م)10 دسامبر - روز جهانی حقوق بشر11 دسامبر - تأسیس صندوق حمایت از کودکان ملل متحد موسوم به یونیسف (1946م)11 دسامبر - روز جهانی کودک و تلویزیون 11 دسامبر - روز جهانی کوهستان


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,675,538,891