خدمات تلفن همراه

فهرست محتوای نرم افزار متون تبیان - مذهبی


« متون » نرم افزاری است اندرویدی ، مخصوص تلفن های همراه ، برای ارائه محتوای متنی و چندرسانه ای فرهنگی مفید . برخی از محتوا رایگان و برخی بدلیل رعایت حقوق مالکیت معنوی با پرداخت درون برنامه ای کافه بازار انجام می شود . محتوا به تدریج به این نرم افزار اضافه می شود .

محتوای مذهبی

مفاتيح الجنان

1 - مفاتيح الجنان

13,014
قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد بهرام پور

2 - قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد بهرام پور

12,834
قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد انصاريان

3 - قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد انصاريان

6,424
قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد قرائتي

4 - قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد قرائتي

3,523
تفسير صوتي قرآن استاد قرائتي

5 - تفسير صوتي قرآن استاد قرائتي

1,907
تفسير نور استاد قرائتي

6 - تفسير نور استاد قرائتي

1,801
تفسير همراه

7 - تفسير همراه

1,661
ترجمه و تفسير نور قرآن از استاد خرم دل

8 - ترجمه و تفسير نور قرآن از استاد خرم دل

1,246
رساله جامع آيت الله العظمي سيستاني

9 - رساله جامع آيت الله العظمي سيستاني

242
نهج البلاغه با ترجمه استاد انصاريان

10 - نهج البلاغه با ترجمه استاد انصاريان

200
صحيفه سجاديه با ترجمه مرحوم فيض الاسلام

11 - صحيفه سجاديه با ترجمه مرحوم فيض الاسلام

146
صحيفه سجاديه با ترجمه علامه شعراني

12 - صحيفه سجاديه با ترجمه علامه شعراني

134
ميزان الحکمه دارالحديث

13 - ميزان الحکمه دارالحديث

130
رساله آيت الله العظمي نوري همداني

14 - رساله آيت الله العظمي نوري همداني

127
دعای عرفه امام حسین ع با ترجمه آسان

15 - دعای عرفه امام حسین ع با ترجمه آسان

123
نهج البلاغه با ترجمه استاد دشتي

16 - نهج البلاغه با ترجمه استاد دشتي

114
رساله آيت الله العظمي مظاهري

17 - رساله آيت الله العظمي مظاهري

104
دانشنامه موضوعي قرآن تبيان

18 - دانشنامه موضوعي قرآن تبيان

98
رساله آيت الله العظمي سبحاني

19 - رساله آيت الله العظمي سبحاني

95
صحيفه سجاديه با ترجمه استاد انصاريان

20 - صحيفه سجاديه با ترجمه استاد انصاريان

94
صحيفه سجاديه با ترجمه الهي قمشه اي

21 - صحيفه سجاديه با ترجمه الهي قمشه اي

76
قرآن با ترجمه لاتين از يوسف علي

22 - قرآن با ترجمه لاتين از يوسف علي

48
قرآن با ترجمه لاتين از شاکر

23 - قرآن با ترجمه لاتين از شاکر

48
قاموس قرآن

24 - قاموس قرآن

48
قرآن با ترجمه لاتين از پيکتال

25 - قرآن با ترجمه لاتين از پيکتال

40
واژه نامه رساله امام خمینی ره

26 - واژه نامه رساله امام خمینی ره

31
واژه نامه قرآن کريم

27 - واژه نامه قرآن کريم

28
رساله امام خمینی ره

28 - رساله امام خمینی ره

28
معرفت نفس آيت الله العظمي مظاهري

29 - معرفت نفس آيت الله العظمي مظاهري

28
صحيفه نور امام خميني ره

30 - صحيفه نور امام خميني ره

18
صحيفه امام خميني ره

31 - صحيفه امام خميني ره

16
ترجمه لاتين صحيفه سجاديه

32 - ترجمه لاتين صحيفه سجاديه

10
تطبیق رساله آیت الله العظمی مکارم با رساله امام خمینی ره

33 - تطبیق رساله آیت الله العظمی مکارم با رساله امام خمینی ره

10
تطبیق رساله آیت الله العظمی فاضل با رساله امام خمینی ره

34 - تطبیق رساله آیت الله العظمی فاضل با رساله امام خمینی ره

10
تطبیق رساله آیت الله العظمی بهجت با رساله امام خمینی ره

35 - تطبیق رساله آیت الله العظمی بهجت با رساله امام خمینی ره

10
تطبیق رساله آیت الله العظمی خویی با رساله امام خمینی ره

36 - تطبیق رساله آیت الله العظمی خویی با رساله امام خمینی ره

4
تطبیق رساله آیت الله العظمی سیستانی با رساله امام خمینی ره

37 - تطبیق رساله آیت الله العظمی سیستانی با رساله امام خمینی ره

4
تطبیق رساله آیت الله العظمی صافی با رساله امام خمینی ره

38 - تطبیق رساله آیت الله العظمی صافی با رساله امام خمینی ره

4
تطبیق رساله آیت الله العظمی تبریزی با رساله امام خمینی ره

39 - تطبیق رساله آیت الله العظمی تبریزی با رساله امام خمینی ره

2
تطبیق رساله آیت الله العظمی گلپایگانی با رساله امام خمینی ره

40 - تطبیق رساله آیت الله العظمی گلپایگانی با رساله امام خمینی ره

0
تطبیق رساله آیت الله العظمی اراکی با رساله امام خمینی ره

41 - تطبیق رساله آیت الله العظمی اراکی با رساله امام خمینی ره

0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,825,369,800