خدمات تلفن همراه تبیان

فهرست محتوای نرم افزار متون تبیان -

محتوای مذهبی

مفاتيح الجنان

1 - مفاتيح الجنان

6,268
قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد بهرام پور

2 - قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد بهرام پور

5,952
قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد انصاريان

3 - قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد انصاريان

2,163
قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد قرائتي

4 - قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد قرائتي

1,220
تفسير نور استاد قرائتي

5 - تفسير نور استاد قرائتي

521
تفسير همراه

6 - تفسير همراه

464
تفسير صوتي قرآن استاد قرائتي

7 - تفسير صوتي قرآن استاد قرائتي

449
ترجمه و تفسير نور قرآن از استاد خرم دل

8 - ترجمه و تفسير نور قرآن از استاد خرم دل

396
نهج البلاغه با ترجمه استاد انصاريان

9 - نهج البلاغه با ترجمه استاد انصاريان

180
صحيفه سجاديه با ترجمه مرحوم فيض الاسلام

10 - صحيفه سجاديه با ترجمه مرحوم فيض الاسلام

136
صحيفه سجاديه با ترجمه علامه شعراني

11 - صحيفه سجاديه با ترجمه علامه شعراني

134
ميزان الحکمه دارالحديث

12 - ميزان الحکمه دارالحديث

122
رساله جامع آيت الله العظمي سيستاني

13 - رساله جامع آيت الله العظمي سيستاني

116
رساله آيت الله العظمي نوري همداني

14 - رساله آيت الله العظمي نوري همداني

105
نهج البلاغه با ترجمه استاد دشتي

15 - نهج البلاغه با ترجمه استاد دشتي

104
صحيفه سجاديه با ترجمه استاد انصاريان

16 - صحيفه سجاديه با ترجمه استاد انصاريان

94
دانشنامه موضوعي قرآن تبيان

17 - دانشنامه موضوعي قرآن تبيان

88
رساله آيت الله العظمي مظاهري

18 - رساله آيت الله العظمي مظاهري

88
رساله آيت الله العظمي سبحاني

19 - رساله آيت الله العظمي سبحاني

83
صحيفه سجاديه با ترجمه الهي قمشه اي

20 - صحيفه سجاديه با ترجمه الهي قمشه اي

66
قرآن با ترجمه لاتين از يوسف علي

21 - قرآن با ترجمه لاتين از يوسف علي

48
قرآن با ترجمه لاتين از شاکر

22 - قرآن با ترجمه لاتين از شاکر

48
قاموس قرآن

23 - قاموس قرآن

44
واژه نامه رساله امام خميني ره

24 - واژه نامه رساله امام خميني ره

31
واژه نامه قرآن کريم

25 - واژه نامه قرآن کريم

28
معرفت نفس آيت الله العظمي مظاهري

26 - معرفت نفس آيت الله العظمي مظاهري

26
صحيفه نور امام خميني ره

27 - صحيفه نور امام خميني ره

18
قرآن با ترجمه لاتين از پيکتال

28 - قرآن با ترجمه لاتين از پيکتال

16
صحيفه امام خميني ره

29 - صحيفه امام خميني ره

14
دعای عرفه امام حسین ع با ترجمه آسان

30 - دعای عرفه امام حسین ع با ترجمه آسان

14
ترجمه لاتين صحيفه سجاديه

31 - ترجمه لاتين صحيفه سجاديه

10
تطبيق رساله آيت الله العظمي فاضل با رساله امام خميني ره

32 - تطبيق رساله آيت الله العظمي فاضل با رساله امام خميني ره

8
رساله امام خميني ره

33 - رساله امام خميني ره

2
تطبيق رساله آيت الله العظمي تبريزي با رساله امام خميني ره

34 - تطبيق رساله آيت الله العظمي تبريزي با رساله امام خميني ره

2
تطبيق رساله آيت الله العظمي گلپايگاني با رساله امام خميني ره

35 - تطبيق رساله آيت الله العظمي گلپايگاني با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي خويي با رساله امام خميني ره

36 - تطبيق رساله آيت الله العظمي خويي با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي اراکي با رساله امام خميني ره

37 - تطبيق رساله آيت الله العظمي اراکي با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي سيستاني با رساله امام خميني ره

38 - تطبيق رساله آيت الله العظمي سيستاني با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي مکارم با رساله امام خميني ره

39 - تطبيق رساله آيت الله العظمي مکارم با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي صافي با رساله امام خميني ره

40 - تطبيق رساله آيت الله العظمي صافي با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي بهجت با رساله امام خميني ره

41 - تطبيق رساله آيت الله العظمي بهجت با رساله امام خميني ره

0

محتوای علمی

دانشنامه کوچک بريتانيکا

42 - دانشنامه کوچک بريتانيکا

4
اطلس آناتومي نتر - ويرايش ششم

43 - اطلس آناتومي نتر - ويرايش ششم

2

محتوای ادبی

ديوان غزليات شمس

44 - ديوان غزليات شمس

42
شاهنامه فردوسي تبيان

45 - شاهنامه فردوسي تبيان

40
مثنوي معنوي تبيان

46 - مثنوي معنوي تبيان

24
ديوان سعدي تبيان

47 - ديوان سعدي تبيان

24
ديوان حافظ تبيان

48 - ديوان حافظ تبيان

21

محتوای زندگی

آشپزي تبيان

49 - آشپزي تبيان

52


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,675,546,476