خدمات تلفن همراه تبیان

صحیفه سجادیه تبیان - دعای (43)- دعای آنحضرت به وقت دیدن ماه نو - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 236 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 237 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 238
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,675,112,791