خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (34)- دعای آنحضرت به هنگام گرفتاری - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

197صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 197 198صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 198 199صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 199
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,814,187