خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها - قمری - 14 ربیع الثانی - قیام مختار ثقفی به خونخواهی از امام حسین با ندای "یالثارات الحسین" (66ق)دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,675,731,578