خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها - میلادی - 5 ژوئن - آغاز سومین جنگ اعراب رژیم اشغالگر قدس، معروف به جنگ شش روزه(1967 م)دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,932,133