خدمات تلفن همراه تبیان

نهج البلاغه تبیان - حکمت : 239 - زشتى سْستى و سخن چینى(اخلاقى، اجتماعى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: هر کس تن به سستى دهد، حقوق را پایمال کند، و هر کس سخن چین را پیروى کند دوستى را به نابودى کشاند.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 419

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,714,295,208