خدمات تلفن همراه تبیان

نهج البلاغه تبیان - حکمت : 193 - راه به کار گرفتن قلب (اخلاقى، علمى، تربیتى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: دل ها را روى آوردن و پشت کردنى است، پس دل ها را آنگاه به کار وادارید که خواهشى دارند و روى آوردنى، زیرا اگر دل را به اجبار به کارى وادارى کور مى گردد.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 413 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 414

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,714,300,656