خدمات تلفن همراه تبیان

نهج البلاغه تبیان - حکمت : 121 - ارزیابى عمل ها (اخلاقى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: چقدر فاصله بین دو عمل دور است: عملى که لذّتش مى رود و کیفر آن مى ماند، و عملى که رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 403

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,723,316,890