خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

   تعداد 921
یوسف مسجد السید البدوی فی سنه 1978429
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجر والنحل 1383
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجر النحل النسان345
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج فى 27 رمضان من المنصوره354
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج عشر334
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج اداء ممیز ورائع298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 7308
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 5296
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 3303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 1302
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحاقة 3308
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحاقة 1296
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن والمزمل 3298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن والمزمل 1290
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن و المزمل المحلة304
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن 3291
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن 1293
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه والحاقه کفر الزیات287
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه فجر جمیل من الحسین278
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه ان الله اشترى291
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه المحله281
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة وسجلت بمسجد الإمام الحسین بالقاهرة فى فترة السبعینیات306
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة فجر مع الشیخ عمران302
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة سنة 1979296
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة المنصورة 1975285
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,147,381