خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمود شحات انور

استاد محمود شحات انور

استاد محمود شحات انور

   تعداد 992
تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس881
تلاوت
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:10
زمان : 06:10
کد: 89086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 125-128 و اعلی678
تلاوت
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 15:03
زمان : 15:03
کد: 89084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیه 8668
تلاوت
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:11
زمان : 04:11
کد: 89083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان و الکوثر ایران- ربیع الاول 1433923
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس ج2587
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف والکوثر والحمد والبقرة رائعة إیران542
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف والشمس 3-9-2012507
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف علیم 4 - 12 - 2012383
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف ربع العشاء الزهایرة 17-7-2011363
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف بعلیم ابو حماد 4-12-2012332
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف ایران مختلف359
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف ایران 1348
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف الزلزلة النصر-بریطانیا-7-7-2007332
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف أبورفاعى288
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف اکراش2011301
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والشمس عزاء حماه المستشار مرتضى منصور میت غمر 11-3-2007345
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والرحمن والقصار331
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والاعلى وقریش والفاتحة الحبش 30-12-2011343
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 36-54310
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 4309
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود والشمس ایران336
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود ممدحت الشربینى276
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود سعد الدین 8-6-2010275
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود دروه 2010265
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,493,297