خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

   تعداد 240
طه اذاعة سوریا496
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص اذاعة سوریا476
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة اذاعة سوریا396
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ال عمران اذاعة سوریا407
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 90 - 101399
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 78 - 89394
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 30 - 46391
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1 - 10378
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 33 - 50379
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 41 - 49373
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 36 - 49361
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 108 - 123363
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم استدیو383
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 3374
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 10-26 بغداد 1952392
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-36395
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم - طه364
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد- بغداد365
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور ماتم372
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق - الذاریات - الرحمن - الفجر367
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 111- 135 استدیو403
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه - اذاعة سوریا367
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 43 - 52360
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء استدیو371
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 77 - 82365
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,791,920,909