خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : محمد یحیى الشرقاوی

 محمد یحیى الشرقاوی

محمد یحیى الشرقاوی

   تعداد 322
یوسف223
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من باکستان 2009192
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس ختام السنطة196
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود أبومرة-دیرب نجم 24-5-2012192
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم200
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم من لبنان 2009190
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ابو القرامیط180
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1189
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد یحیى الشرقاوى یقلد عبدالباسط184
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لیلة دماهر سنجاب185
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان والسجدة میت یزید 25-10-2011179
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان مسهله170
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان عزاء 27-12-2010177
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان أبوهجرس169
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور193
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور طحا المرج دیرب نجم شرقیة177
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق173
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والقصار ختام ابو علامه186
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت والغاشیه احمدالمنوفى176
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت شبرا قبالة 18-2-2012175
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر والنازعات170
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر والشمس والکوثر بشبرا ملس 27-11183
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر 2176
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر- الانفطار175
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر والنازعات میت المخلص176
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,654,716