خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : آیت الله خوشوقت

آیت الله خوشوقت

آیت الله خوشوقت

   تعداد 53
شرح دعای 22 صحیفه سجادیه/ تقوا292
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:44
زمان : 18:44
کد: 23942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 5 تا 8 دعای 22 صحیفه سجادیه237
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:00
زمان : 21:00
کد: 23941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 12 و 13 دعای 22 و فراز 12 دعای 25 صحیفه سجادیه257
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:27
زمان : 19:27
کد: 23940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 2 صحیفه سجادیه / نعمت پیامبر خاتم229
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:06
زمان : 21:06
کد: 23939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 1 دعای 21 صحیفه سجادیه/ ضعف انسان251
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:09
زمان : 21:09
کد: 23938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 15 تا 18 دعای 27 صحیفه سجادیه / شهادت239
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:22
زمان : 18:22
کد: 23937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 1 تا 10 دعای 44 صحیفه سجادیه / ماه رمضان و روزه246
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 20:37
زمان : 20:37
کد: 23936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 26 صحیفه سجادیه / همسایه و دوست232
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 20:35
زمان : 20:35
کد: 23935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 7 تا 12 دعای 25 صحیفه سجادیه / شیطان256
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:48
زمان : 19:48
کد: 23934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 1 تا 6 دعای 25 صحیفه سجادیه / فرزندآوری223
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:35
زمان : 21:35
کد: 23933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تقوا / شرح خطبه 198 نهج البلاغه259
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:50
زمان : 21:50
کد: 23932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 22 و 25 صحیفه سجادیه/ حسد- حق اولاد بر والدین235
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:28
زمان : 19:28
کد: 23931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 5 تا 8 دعای 22 صحیفه سجادیه213
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:03
زمان : 21:03
کد: 23930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 2 صحیفه سجادیه/ پیامبر اسلام227
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 20:59
زمان : 20:59
کد: 23929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 4 صحیفه سجادیه / یکتاپرستان236
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 20:49
زمان : 20:49
کد: 23928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 18 تا 23 دعای 6 صحیفه سجادیه219
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:48
زمان : 21:48
کد: 23927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 9 تا 13 دعای 21 صحیفه سجادیه230
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:36
زمان : 14:36
کد: 23926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 6 صحیفه سجادیه/ دعا برای صبح ها و شب ها242
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 22:42
زمان : 22:42
کد: 23925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 9 صحیفه سجادیه/ دوری از راه معصیت225
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:39
زمان : 19:39
کد: 23924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 16 تا 18 دعای 20 صحیفه سجادیه215
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:48
زمان : 21:48
کد: 23923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 9 صحیفه سجادیه / توبه228
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:49
زمان : 19:49
کد: 23922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اهمیت صلوات243
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 13:21
زمان : 13:21
کد: 23921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/پاسخ به سؤالات5213
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 11:22
زمان : 11:22
کد: 23920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/پاسخ به سؤالات4223
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 10:31
زمان : 10:31
کد: 23919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/پاسخ به سؤالات3217
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 11:37
زمان : 11:37
کد: 23918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,745,031