خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی

استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی

استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی

   تعداد 2245
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 25-33757
تلاوت
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 31:32
زمان : 31:32
کد: 89057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات 6-11692
تلاوت
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:54
زمان : 04:54
کد: 89056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص714
تلاوت
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:40
زمان : 05:40
کد: 89055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و ضحی692
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 24:40
زمان : 24:40
کد: 89054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس وهود من النوادر1174
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس هود 2907
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 8-1-2000695
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف والفاتحة من قریة صهرجت الصغرى مرکز میت غمر 26-11-2011692
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من عزبه الست 14-3-2011627
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف کفر یوسف 8-1-2009594
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف قرموط صهبره دیرب نجم 9-6-2012565
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف طنبول575
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف شاوة 2010573
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف العنانیة 30-11-2011598
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 8557
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 6556
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 5558
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 3553
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1994565
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 11541
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1518
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یو سف بالنسیمیة 17-7-2010مکتبة ابراهیم السعید525
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والقدرالختام 23-8-2011548
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والعلق الفاتحة عزبة سرسو مرکز السنبلاوین 4-2-2000517
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والصافات والاعلى والشمس والبلد518
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,675,719