خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی

استاد عبدالفتاح شعشاعی

استاد عبدالفتاح شعشاعی

   تعداد 118
یوسف من الامام الحسین386
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 89-101329
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 64-72298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 30-61282
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 2285
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1285
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس و الصافات284
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 6-30306
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 1286
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور279
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور من اول الطارق الى اخر الفجر284
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت الانفطار الطارق272
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر البینة 2283
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه وقصار السور283
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اول المؤمنون287
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور حفل من مسجد السیده زینب267
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 1263
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل تلاوة خارجیة263
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 2261
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء من تلاوات العزاء280
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 2269
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 148-164274
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 1265
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل السیدة زینب اوائل الستینیات279
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم والضحی الشرح والقدر267
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,149,033