خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 107 - ماعون

موضوع : 107 - ماعون
   تعداد 37
استاد محمد محمود طبلاویالماعون201
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالماعون والکوثر195
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالماعون234
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیبررسی مسئله ریا از زبان سوره ماعون177
سخنرانی ها
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:28:25
زمان : 00:28:25
کد: 44358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیتفسیر سوره ماعون174
سخنرانی ها
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:26:41
زمان : 00:26:41
کد: 44096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ی ماعون آیات 1 تا 3166
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:30:34
زمان : 00:30:34
کد: 35204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ماعون آیات 3 تا 7165
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:35:37
زمان : 00:35:37
کد: 35203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ماعون148
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:24:55
زمان : 00:24:55
کد: 34569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ماعون167
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:05:22
زمان : 00:05:22
کد: 33855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره ماعون157
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:43
زمان : 06:43
کد: 33597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم733
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم322
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم213
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم207
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم213
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم214
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم212
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم204
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم216
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم217
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم203
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم198
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم193
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم236
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم191
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,661,014