خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 105 - فیل

موضوع : 105 - فیل
   تعداد 34
استاد محمد محمود طبلاویالفیل229
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87093
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالفیل282
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83605
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد رفعتالفیل291
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67667
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالفیل جمیله283
تلاوت
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57406
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره فیل235
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:04:56
زمان : 00:04:56
کد: 33854
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر آیات 1-5 سوره مبارکه فیل234
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:35
زمان : 04:35
کد: 33594
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم984
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18736
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم433
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18622
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم325
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18508
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم323
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18394
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 سید رمضانقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم301
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18280
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم291
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18166
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم287
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18052
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم309
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17938
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم301
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17824
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم283
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17710
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم289
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17596
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم258
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17482
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم271
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17368
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم323
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17254
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم259
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17140
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم300
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17026
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم286
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16912
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم334
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16798
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم259
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16684
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,874,634,941