خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 99 - زلزله

موضوع : 99 - زلزله
   تعداد 55
استاد محمد محمود طبلاویالزلزلة318
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزلزله 2250
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزلزلة والماعون والکوثر238
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیروعة الزلزله232
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزلزله 3229
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزلزله 1278
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالزلزله243
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالزلزلة وقصار231
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالزلزلة والعادیات287
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالزلزله من باکستان 2316
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالزلزلة297
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالزلزله من باکستان 1255
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالزلزلة والفاتحة وأول البقرة وإبداااع والله243
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالزلزله وقریش امسیة 24-8-2011 الطنطاوى246
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالزلزلة والعادیات والقارعة والتکاثر والعصر والهمزة والفیل وقریش296
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبأ والزلزلة244
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 احمد الشحات لاشینالزلزلة و الفاتحه واول البقره 2-6-2009234
تلاوت
اثر : احمد الشحات لاشین
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 احمد الشحات لاشینالزلزله والهمزة والفاتحه واول البقره ختام میت غمر 2-6-2009221
تلاوت
اثر : احمد الشحات لاشین
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 احمد الشحات لاشینالزلزله ختام میت ناجى 8-6-2009232
تلاوت
اثر : احمد الشحات لاشین
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره زلزله201
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:33:00
زمان : 00:33:00
کد: 35192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره زلزال201
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:06:36
زمان : 00:06:36
کد: 33847
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم871
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,429,342