خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 98 - بینه

موضوع : 98 - بینه
   تعداد 50
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه آیات 7-8467
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 3:13
زمان : 3:13
کد: 89027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالبینة286
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالبینه280
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالبینة والزلزلة والعادیات والقارعة273
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالبینة والعادیات والزلزلة وقصار السور ختام الطباخین294
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة 2267
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة والزلزلة والعادیات والقارعة والتکاثر- مسجد الشیخ عبد الحلیم محمود284
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة 1293
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالبینة القارعة278
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة268
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة والناس (2)273
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة (2)275
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة والناس264
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة (3)265
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالبینة والزلزلة306
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالبینة267
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالبینة 7-8 وقریش298
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالبینة و قصار السور - طنطا - 1985503
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالبینه والقصار262
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالبینة288
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره بیّنه241
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:08:36
زمان : 00:08:36
کد: 33845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مبارکه بینه قسمت پنجم201
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 07:56
زمان : 07:56
کد: 33581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم880
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم401
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم320
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,785,016