خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 70 - معارج

موضوع : 70 - معارج
   تعداد 44
استاد محمد صدیق منشاویالمعارج و اخر الحاقه استدیو271
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمعارج274
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمعارج والقیامة275
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمعارج والمزمل والفجر249
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج ونوح264
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج اذاعة271
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج ونوح 2282
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج 1-18 استدیو269
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالمعارج نوح الجن405
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره معارج 1 - مذمت حرص و طمع258
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 09:09
زمان : 09:09
کد: 44935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره معارج 2 - عفاف اجتماعی از زبان قرآن251
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 09:02
زمان : 09:02
کد: 44934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 1 تا 7233
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:53:47
زمان : 00:53:47
کد: 26463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 5 تا 18239
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:26
زمان : 00:47:26
کد: 26462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 19 تا 31234
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:03:02
زمان : 01:03:02
کد: 26461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 27 تا 35242
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:58
زمان : 01:02:58
کد: 26460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 36 تا 44227
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:32:54
زمان : 00:32:54
کد: 26459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم527
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم345
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم269
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم251
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم246
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم250
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم257
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم255
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم264
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,426,483