خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 64 - تفابن

موضوع : 64 - تفابن
   تعداد 47
استاد محمد محمود طبلاویالتغابن303
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87380
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالتغابن و الطلاق242
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86950
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والقصار 22-10-2012265
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75649
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق والفجر عزاء بمیت غمر 23-12-2009272
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75648
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق ابو حماد263
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75647
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق ابو حمـــاد278
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75437
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق271
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74845
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق عزاء الشیخ حسین منصور أم الزین 11-11-17271
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74844
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن الطارق278
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74843
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن والقلم282
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69443
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن خلابة272
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69442
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن والقلم (2)267
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68918
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد علی حسن سویسیالتغابن والقصار ختام263
تلاوت
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61020
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود خلیل الحصریالتغابن 1-18357
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60223
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 1 تا 7225
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:13
زمان : 00:56:13
کد: 26577
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 1 تا 7236
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:13
زمان : 00:56:13
کد: 26557
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 7 تا 12236
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:18
زمان : 01:00:18
کد: 26556
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 12 تا 14230
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:36
زمان : 01:00:36
کد: 26555
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 14 تا 18243
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:19
زمان : 00:56:19
کد: 26554
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم510
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18695
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم365
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18581
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم279
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18467
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم269
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18353
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 سید رمضانقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم227
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18239
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم236
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18125
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,873,612,453