خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 64 - تفابن

موضوع : 64 - تفابن
   تعداد 47
استاد محمد محمود طبلاویالتغابن181
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالتغابن و الطلاق181
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والقصار 22-10-2012198
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق والفجر عزاء بمیت غمر 23-12-2009202
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق ابو حماد196
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق ابو حمـــاد210
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق201
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق عزاء الشیخ حسین منصور أم الزین 11-11-17204
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن الطارق208
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن والقلم205
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن خلابة205
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن والقلم (2)200
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد علی حسن سویسیالتغابن والقصار ختام186
تلاوت
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالتغابن 1-18230
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 1 تا 7157
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:13
زمان : 00:56:13
کد: 26577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 1 تا 7170
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:13
زمان : 00:56:13
کد: 26557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 7 تا 12169
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:18
زمان : 01:00:18
کد: 26556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 12 تا 14168
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:36
زمان : 01:00:36
کد: 26555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 14 تا 18179
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:19
زمان : 00:56:19
کد: 26554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم345
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم228
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم182
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم193
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم172
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم177
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,303,400