خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 62 - جمعه

موضوع : 62 - جمعه
   تعداد 42
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 10 و 11174
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:32:23
زمان : 00:32:23
کد: 40810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 9177
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:27:42
زمان : 00:27:42
کد: 40808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 6 - یهود194
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:25:44
زمان : 00:25:44
کد: 40807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / مشخصات کلی سوره +آیه 1191
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:31:47
زمان : 00:31:47
کد: 40806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 2196
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:31:10
زمان : 00:31:10
کد: 40805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 2 تا 5176
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:54:44
زمان : 00:54:44
کد: 26582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 6 تا 8174
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:37
زمان : 01:00:37
کد: 26581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 9 تا 11166
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:03:12
زمان : 01:03:12
کد: 26580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 2 تا 5194
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:54:44
زمان : 00:54:44
کد: 26562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 6 تا 8184
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:37
زمان : 01:00:37
کد: 26561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 9 تا 11194
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:03:12
زمان : 01:03:12
کد: 26560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم327
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم210
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم184
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم187
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم173
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم169
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم178
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم174
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم175
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم168
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم179
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم168
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم178
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم195
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,256,907