خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - نماز حاجت- بصورت تصویری

نماز حاجت

منقول از مكارم هرگاه نصف شب شود غسل كن و دو ركعت نماز بجا آور بخوان در هر دو ركعت حمد وپانصد مرتبه سوره توحيد ولكن در ركعت دويّم چون از خواندن توحيد فارغ شدي بخوان آخر سوره حشر كه لَو اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ باشد تا آخر سوره و شش آيه اوّل سوره حديد و بگو بعد از آن به همان حال كه ايستاده اي هزار مرتبه اِيّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيّاكَ نَسْتَعينُ پس نماز را تمام كن و ثنا كن حق تعالي را پس اگر حاجت برآورده شد فَبِها والاّ دفعه ديگر بجا آور و اگر در دفعه دوّم برآورده نشد دفعه سيّم به عمل آور كه انشاءاللّه تعالي برآورده شود.
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1588 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1589
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,882,498,284