خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - نماز وصیّت- بصورت تصویری

نماز وصیّت

كه حضرت رسول صلي الله عليه و آله به آن وصيّت فرموده دو ركعت است بين مغرب و عشاء در ركعت اوّل حمد و سيزده مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ و در دوّم حمد و پانزده مرتبه قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اگر هر شب بجا آورد ثوابش را غير از خدا كسي نتواند شماره نمايد.
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1609

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,157,287,079