خدمات تلفن همراه تبیان

احکام تبیان - احکام خوردنیها و آشامیدنیها/ (1) مکروهات آب آشامیدن - آیت الله العظمی امام خمینی

2639 - زیاد آشامیدن آب و آشامیدن آن بعد از غذای چرب و در شب به حال ایستاده ، مکروه است ، و نیز آشامیدن آب با دست چپ ، و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است ، مکروه است .دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,713,205,416