خدمات تلفن همراه تبیان

احکام تبیان - احکام طهارت/ نجاسات/ عرق شتر نجاستخوار - آیت الله العظمی امام خمینی

120 - عرق شتر نجاستخوار نجس است . ولی اگر حیوانات دیگر نجاستخوار شوند، از عرق آنها اجتناب لازم نیست .

120 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الثانى عشر)251-72دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,712,591,464