خدمات تلفن همراه تبیان

احکام تبیان - احکام طهارت/ نجاسات/ سگ و خوک - آیت الله العظمی امام خمینی

105 - سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند، حتی مو و استخوان و پنجه و ناخن ورطوبت های آنها نجس است ، ولی سگ و خوک دریایی پاک است .

105 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (السادس و السابع)231-66دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,712,167,770