خدمات تلفن همراه تبیان

احکام تبیان - احکام نماز/ لباس نمازگزار/ چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است - آیت الله العظمی امام خمینی

864 - چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است که از آن جمله است : عمامه با تحت الحنک ، پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه ترین لباسها، و استعمال بوی خوش ، و دست کردن انگشتری عقیق .

864 - عروةالوثقى ، فى ما یستحب من اللباس 1931-574دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,712,736,962