خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - فضیلت تسبیح تربت امام حسین علیه السلام- با ترجمه- بصورت تصویری

فضیلت تسبیح تربت امام حسین علیه السلام

و چون سيّدالشّهداء حسين بن عليّ عليهماالسلام شهيد شد سنّت شد كه از تربت آن امام مظلوم تسبيح سازند و با آن ذكر گويند از حضرت صاحب الا مر عليه السلام مرويست كه هر كه تسبيح تربت امام حسين عليه السلام در دست داشته باشد و ذكر را فراموش كند ثواب ذِكر براي او نوشته مي شود و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه تسبيح تربت آن حضرت ذكر مي كند و تسبيح مي گويد بي آنكه آدمي بگويد و فرمود كه يك ذكر يا استغفار كه با آن گفته مي شود برابر است با هفتاد ذكر كه با چيز ديگر گفته شود و اگر بي ذكر بگرداند به هر دانه هفت تسبيح براي او نوشته مي شود و به روايت ديگر اگر با ذكر بگرداند به هر دانه چهل حَسَنه براي او نوشته مي شود و مروي است كه حوريان بهشت چون ملكي را مي بينند كه به زمين مي آيد از او التماس مي كنند كه تسبيح و تربت حضرت حسين عليه السلام را براي ما بياور و در حديث صحيح از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است كه مومن مي بايد خالي نباشد از پنج چيز: مسواك و شانه و سجّاده كه بر روي آن نماز كند و تسبيحي كه در آن سي و چهار دانه باشد و انگشتر عقيقي و ظاهر آن است كه خام و پخته هر دو خوب است و خام بهتر است و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر كه به تسبيح تربت قبر امام حسين عليه السلام يك تسبيح بگويد حق تعالي براي او چهار صد حسنه بنويسد و چهارصد گناه از او محو كند و چهارصد حاجت او را برآورد و چهارصد درجه براي او بلند كند و مروي است كه مستحبّ است كه رشته اش كبود باشد به رنگ آسمان و از بعضي روايات مستفاد مي شود كه زنان را به انگشتان شمردن افضل است ولكن احاديث فضيلت تربت مطلقاً اكثر و اقوي است
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1462 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1463 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1464 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1465


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 67,195,263