خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - اوقات شریفه زیارت حضرت امام حسین علیه السلام- با ترجمه- بصورت تصویری

اوقات شریفه زیارت حضرت امام حسین علیه السلام

مؤلف گويد كه زيارت امام حسين عليه السلام در اوقات شريفه و ليالي و ايام متبركه به غير از اين اوقات كه ذكر شد نيز افضل است خصوصا اوقاتي كه به آن حضرت نسبتي داشته باشد مانند روز مباهله و روز نزول هل أتي و روز ولادت شريف آن حضرت و شبهاي جمعه و از روايتي مستفاد مي شود كه حق تعالي در هر شب جمعه نظر مكرمتي بر آن حضرت فرمايد و جميع پيغمبران و اوصياي ايشان را به زيارت او بفرستد و ابن قولويه از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده كه: هركه زيارت كند قبر امام حسين عليه السلام را در هر جمعه آمرزيده شود البته و از دنيا بيرون نرود با حال حسرت از دنيا و مسكنش در بهشت با امام حسين عليه السلام باشد و در خبر اعمش است كه همسايه او براي او گفت در خواب ديدم كه رقعه ها از آسمان فرو مي ريزد كه در آنها امان نوشته اند براي هر كه زيارت امام حسين عليه السلام كند در شب جمعه و بعد از اين در اعمال كاظمين در حكايت حاجي علي بغدادي اشاره به اين مطلب خواهد شد و غير اين اوقات از اوقات شريفه ديگر و روايت شده: از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند كه آيا زيارت امام حسين عليه السلام را وقتي هست كه بهتر از وقت ديگر باشد فرمود كه زيارت كنيد آن حضرت را در هر وقت و هر زمان زيرا كه زيارت آن حضرت خير مقرري است هر كه آن را بيشتر بعمل آورد خير بيشتر خواهد يافت و هر كه كمتر كند كمتر خواهد يافت و سعي كنيد در زيارت كردن آن حضرت در اوقات شريفه كه اعمال صالحه در آنها ثوابش مضاعف است و در آن اوقات شريفه ملائكه از آسمان نازل مي شوند از براي زيارت آن حضرت الخ و از براي خصوص اين اوقات مذكوره زيارت منقولي يافت نشده بلي در روز سوم ماه شعبان كه روز تولد حضرت امام حسين عليه السلام است دعايي از ناحيه شريفه بيرون آمده كه بايست آن را خواند و ما آن را در اعمال ماه شعبان ذكر كرديم و بدان نيز كه زيارت آن حضرت در غير كربلا از شهرهاي دور فضيلت زيادي دارد و ما در اينجا به ذكر دو روايت كه در كافي و تهذيب و فقيه است قناعت مي كنيم روايت اول ابن ابي عمير از هشام روايت كرده كه حضرت صادق عليه السلام فرمود كه: هرگاه راه يكي از شما دور و از خانه اش تا به قبور ما مسافت بسيار باشد بالا رود به پشت بام بلندتر منزل خود و دو ركعت نماز كند و اشاره كند به سلام كردن بسوي قبرهاي ما پس بدرستيكه آن به ما مي رسد روايت دوم از حنان بن سدير از پدرش منقول است كه حضرت صادق عليه السلام به من فرمود اي سدير زيارت مي كني قبر حسين عليه السلام را در هر روز عرض كردم كه فداي تو گردم نه فرمود شما چه جفاكاريد در هر جمعه زيارت مي كنيد او را گفتم نه فرمود در هر ماهي زيارت مي كنيد گفتم نه فرمود در هر سالي او را زيارت مي كنيد گفتم گاهي از سالها شده كه زيارت كرده ام فرمود اي سدير چه جفاكاريد شما به امام حسين عليه السلام آيا ندانستيد كه حق تعالي را دو هزار هزار فرشته است (و در تهذيب و فقيه هزار هزار فرشته است) ژوليده مو گرد آلوده كه مي گريند بر آن حضرت و زيارت مي كنند و سست نمي شوند و چه مي شود براي تو اي سدير كه زيارت كني قبر حسين عليه السلام را در هر جمعه پنج مرتبه و در هر روزي يك مرتبه گفتم فدايت شوم بين ما و بين او فرسخهاي بسيار است فرمود به من كه بالا رو به بام خانه ات پس نظر كن به جانب راست و چپ پس بلند كن سر خود را بسوي آسمان پس قصد كن جانب قبر آن حضرت را و بگو السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ نوشته مي شود براي تو زيارتي و آن زيارت حجه و عمره است سدير گفت بسا شد كه بجا آوردم اين را در ماه بيشتر از بيست مرتبه و در صدر زيارت اول از زيارات مطلقه گذشت چيزي كه مناسب اين مقام بود .
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1146 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1147 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1148 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1149 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1150


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 67,187,835