خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، موضوع دانستنیها برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، موضوع دانستنیها1
مناسبت های شمسی
1387/11/08
SHAM
آیا می دانید که
1387/11/13
KNOW
نکات آرایشی بانوان
1389/01/14
ARAYESH
تمرکز حواس
1389/12/10
TAMH
صرفه جویی در مصرف انرژی
1390/05/01
SARFEN
فوت و فن آشپزی
1390/05/01
ASHFO
نکات نظافتی منزل
1390/05/01
NEZMA
نکات نگهداری گل و گیاه
1390/05/01
NEGOL
نکات خرید
1390/05/01
KHARIDN
آیین دادرسی مدنی
1390/07/24
DADMA

پیامکی ، موضوع دانستنیها2
حقوق خانواده
1390/07/24
KHANH
روابط موجر و مستاجر
1390/07/24
MOSTR
جرائم و مجازتها
1390/07/24
MOJZAT
عقود و قراردادها
1390/07/24
GHRD
نکات شیک پوشی بانوان
1390/08/11
SHIKB
نکات شیک پوشی آقایان
1390/08/11
SHIKA
حقوق و تجارت
1390/07/30
TEJHO
قوانین چک و سفته
1390/07/30
SOFCH
حقوق شهروندی
1390/07/30
SHAHO
قانون کار
1390/09/01
KARGH

پیامکی ، موضوع دانستنیها3
دانستنی های مراسم ازدواج
1391/12/16
EZDA

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,956,805