خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، موضوع خدمات و اطلاع رسانی برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، موضوع خدمات و اطلاع رسانی1
دانشنامه تبیان
1388/03/01
TDAN
پیام های موضوعی تبیان
1389/04/28
TDES
دسترسی سریع به محصولات
1389/08/30
TEBYAN
دانشنامه ای اطلاعات
1390/02/14
TBWN
تیترهای روزانه مطالب سایت تبیان
1390/02/14
TEBN
شیراز امروز
1390/02/14
ET711
تبریز امروز
1390/02/14
ET411
کرمانشاه امروز
1390/02/14
ET831
هواشناسی و ترویج کشاورزی-کرمانشاه
1390/08/11
KESHK
مناقصات -تاسیسات
1390/09/07
MTAS

پیامکی ، موضوع خدمات و اطلاع رسانی2
مناقصات -عمران
1390/09/07
MOMR
مناقصات -آبفا
1390/09/07
MABF
مناقصات -برق
1390/09/07
MBAR
مناقصات -مخابرات و الکترونیک
1390/09/07
MELEC
مناقصات -فن آوری اطلاعات
1390/09/07
MFANA
مناقصات -ایمنی و امنیتی
1390/09/07
MEMA
مناقصات -نفت و گاز
1390/09/07
MNAF
مناقصات -شیمیایی و معدنی
1390/09/07
MSHIM
مناقصات -کشاورزی و دامپروری
1390/09/07
MKESHA
مناقصات -صنایع ، مدیریت و مشاوره
1390/09/07
MSANA

پیامکی ، موضوع خدمات و اطلاع رسانی3
مناقصات -پزشکی
1390/09/07
MPEZ
مناقصات -سایر
1390/09/07
MSAYER
مناقصات خدمات عمومی
1390/09/07
MKHA
تیتر روزانه مطالب بخش جامعه سایت تبیان
1390/10/28
JAMBA
تیتر روزانه مطالب بخش دین سایت تبیان
1390/10/28
DINBA
تیتر روزانه مطالب بخش زندگی سایت تبیان
1390/10/28
ZENBA
تیتر روزانه مطالب بخش فرهنگ سایت تبیان
1390/11/01
FARBA
GPSپیامکی
1390/11/30
GPSP
تصدیق کد شبنم
1391/12/15
6008221111
ارسال آدرس تخلف کد شبنم
1391/12/15
6008221112

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,955,820