خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، از نظامی برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از نظامی1
مخزن الاسرار نظامی
1389/02/01
NEZM
خسرو شیرین نظامی
1389/02/01
NEZK
لیلی و مجنون نظامی
1389/08/30
NEZL
هفت پیکر نظامی
1389/12/10
NEZH
شرف نامه نظامی
1390/07/24
NEZSH
خرد نامه نظامی
1390/07/24
NEZKH

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,747,524