خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، از بهار برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از بهار1
قصاید ملک الشعرای بهار
1389/02/01
BAHG

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,741,053