خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، از فرغانی برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از فرغانی1
قصاید و قطعات فرغانی
1390/07/30
FORGH
غزلیات فرغانی
1390/07/30
GFORGH

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,741,149