خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، از دقیقی طوسی برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از دقیقی طوسی1
گشتاسب نامه دقیق طوسی
1390/06/01
GTOSI

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,733,795