خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، از جامی برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از جامی1
لیلی و مجنون جامی
1389/10/04
JMLM
یوسف و زلیخا جامی
1390/02/14
YZJAM
خرد نامه اسکندری جامی
1390/07/24
JAMKH
اورنگ هفتم جامی
1390/07/30
JAMO7
اورنگ چهارم جامی
1390/11/30
JAMO4
اورنگ سوم جامی(تحفه الابرار)
1390/11/30
JAMO3
اورنگ دوم جامی
1390/11/30
JAMO2
اورنگ یکم جامی(سلسله الذهب)
1390/11/30
JAMO1

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,951,448