خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، از هاتف برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از هاتف1
غزلیات هاتف اصفهانی
1389/05/03
HATEF
قصاید هاتف
1391/07/16
HATG
ماده تاریخ های هاتف
1391/07/16
HATA

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,730,951