خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، از سنایی برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از سنایی1
رباعیات سنائی
1389/12/10
SANAI
غزلیات سنایی
1390/02/14
SANAG
قطعات سنایی
1391/07/16
SANAGH
قصایدسنایی
1391/12/16
SANGH

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,950,485