خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، از خاقانی برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از خاقانی1
قصاید خاقانی
1389/10/04
KHAGH
ترکیبیات خاقانی
1390/07/30
KHAGHT
ترجیعات خاقانی
1390/07/30
KHAGHTJ
رباعیات خاقانی
1390/07/30
KHAGHR
غزلیات خاقانی
1390/07/30
KHAGHG
قطعات خاقانی
1390/07/30
GKHAGH

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,730,351