خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، از انوری برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از انوری1
قصاید انوری
1389/10/04
GANVARI
رباعیات انوری
1389/12/10
ANVARI
مقطعات انوری
1390/08/11
ANVMA
غزلیات انوری
1391/07/16
ANVGH

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,950,492