خدمات تلفن همراه

تالار عمومی- صفحه 2

  علي مرادي

جنوب اره شیوع پیدا کرده
1399/03/06 23:45 51`
کد: 690995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فا طمه  فا طمه

سلامت باشن..بله خب بازبعضی شهراقرمزه
1399/03/06 23:36 21`
کد: 690994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

خبر سلامتی فقط کرونا یه خورده مردم رو اذیت میکنه
1399/03/06 23:21 50`
کد: 690993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

اره خدا رو شکر سلام میرسونن
1399/03/06 23:21 9`
کد: 690992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فا طمه  فا طمه

چه خبرا خانومتون خوبن
1399/03/06 23:16 21`
کد: 690991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فا طمه  فا طمه

لطف دارین ممنونم
1399/03/06 23:05 42`
کد: 690989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  علي مرادي

اره شوخی میکنم فاطمه خانم یه پارچه خانمه ارادت داریم بهش
1399/03/06 23:02 27`
کد: 690987
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  سمانه24

ممنون علي آقا مرادي ن فاطمه دختر خوبيه
1399/03/06 22:28 38`
کد: 690986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,863,511,360