خدمات تلفن همراه تبیان

تالار عمومی - موضوع : سرگرمی

  امير امير امير
موضوع : سرگرمی

طاادم
1397/10/03 02:59 17`
کد: 656815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تــرلان  تــرلان
موضوع : سرگرمی

دست کردم جیب بابام کلید بردارم تو یه جیبش چاقو بود تو یکیش اسپری فلفل
قیمتا جدی فشار آورده فک کنم بابام شبا میره خفت گیری 😰😂

1397/09/28 23:24 25`
کد: 654169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تــرلان  تــرلان
موضوع : سرگرمی

ملت از خونه زنگ میزنن بیرون غذا سفارش میدن🙂


من از بیرون زنگ میزنم خونه سفارش میکنم

غذامو نخورن 😆😂

1397/09/28 23:23 59`
کد: 654168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تــرلان  تــرلان
موضوع : سرگرمی

تنها جایی که هیچ وقت دست خالی ازش برنگشتم
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
دماغم بوده😂😂
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
1397/08/10 20:14 11`
کد: 638249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تــرلان  تــرلان
موضوع : سرگرمی

سه تا خانم عروسی دعوت بودن حالا شرح لباس:


اولی گفت : من طلایی میپوشم چون موهای شوهرم بوره با هم ست بشه😐


دومی میگه: من سیاه سفید میپوشم چون موهای شوهرم جوگندمی با هم ست میشه😐

سومی گفت :من نمیام چون اینطور که شما ست کردین من باید لخت بیام چون شوهرم کچله😐😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
1397/08/10 19:57 57`
کد: 638246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تــرلان  تــرلان
موضوع : سرگرمی

بعد از نماز حاج اقا توی بلندگو می گه: می خوام کسی رو بهتون معرفی کنم که قبلا دزد بوده، مشروب و مخدرات مصرف می کرده و هركثافتكاری مي كرده ولی خدا الان اونو هدایت کرده و همه چی رو گذاشته کنار.
😂😂


بعد گفت: بیا فلانی میکروفن رو بگیرو خودت تعریف کن که چه جوری توبه کردی.
طرف اومد گفت: من يه عمر دزدی می کردم، معصیت می کردم، خدا آبروم رو نبرد، اما از وقتی توبه کردم حاج آقا واسم آبرو نذاشته😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
1397/08/10 19:55 35`
کد: 638244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تــرلان  تــرلان
موضوع : سرگرمی

سوار تاکسی خطی شدم. 
دو قدم جلوتر یک مسافر گفت دربست،

 

 

 

 

 

راننده به من گفت تو لیاقتت خیلی بیشتر از منه، پیاده شو. 😐😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
1397/08/10 11:39 10`
کد: 638060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تــرلان  تــرلان
موضوع : سرگرمی

آهنگهای جدید انقد تند و سریع شدند که تا استارت ماشینو بزنی میره ترک بعد!.
.
.
قبلنا شجریان میذاشتیم میرسیدیم سرکار هنوز استاد نخونده بود! 😃😆😂
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
1397/08/10 11:36 2`
کد: 638059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تــرلان  تــرلان
موضوع : سرگرمی

اعتراف میکنم بچه که بودم فکر میکردم ماکارانیو هم مثه برنج میکارن

اِ اِ اِ اِ اِ اونجوری نگاه نکنین دیگه،بچه بودم الان میدونم که درخته😌
😐😂
1397/08/09 20:11 23`
کد: 637403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تــرلان  تــرلان
موضوع : سرگرمی

ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩ :
ﺁﯾﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻠﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ !...

ﮐﺼﺎﻓﻂ ﻧﻤﺮﻩ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻬﻢ :

ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﭻ !...
ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻮﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺭﺥ
ﻣﯿﺪﻫﺪ؟
ﻣﻨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺑﻪ ﺍﯾﻨﻢ ﻧﻤﺮﻩ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﻋﻘﺪﻩ ﺍی😂😂😂
1397/08/09 20:08 46`
کد: 637402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,692,018,602