خدمات تلفن همراه

تالار عمومی - موضوع : دانستنی ها

  amirhossein
موضوع : دانستنی ها


1398/05/28 15:31 20`
کد: 680871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  يسنا
موضوع : دانستنی ها

یلا
1398/02/26 12:31 36`
کد: 677912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  ترلان
موضوع : دانستنی ها

💎 به خودتحقیری پایان دهیم..

👈 #فقط_تو_ایرانه_که..!!❌

👈 فقط ما ایرانیها بیچاره ایم و فلانیم و بهمانیم!! ❌

👈فقط توی ایران، گرانی و فقر و کارتن_خواب و کودک_کار و بدبختی و فلاکت هس!!❌

اینها بیان مشکلات برای پیشرفت نیست.. پاشیدن خاک یاس و ناامیدی و خودکم_بینی و تحقیر در یک ملت بزرگه.. 👍

🚩 بخشی از #جنگ_روانی برای تزریق #احساس_فلاکت در جامعه ایرانه.. حتی در جوک ها
1397/12/02 18:55 29`
کد: 669449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  ترلان
موضوع : دانستنی ها

چندسال پیش در امریکا طرحی پیشنهادشد که مدارس غیر انتفاعی تاسیس شود.
این طرح هنوز در مراحل اولیه خود بودکه با موج عظیم مخالفت جامعه متخصصین مواجه شد.

کشمکش وبحث وجدل بالا گرفت واجرای طرح برای همیشه لغو شد.
واما دلایل متخصصین وجامعه علمی چه بود؟

آنها ادعا داشتند که زیربنای ترقی وپیشرفت هر کشور آموزش وپرورش آن است
واگر این امر الوده به مسائل مادی ومنفعتی سودجویان همیشه در کمین شود.
عقب گردی جامعه شروع خواهد شدودیگر آموزش در حاشیه قرار خواهد گرفت.
شاید ظواهر قضیه برای جلب رضایت اولیا حفظ شود
ولی همواره سایه منافع مادی آموزش را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

پروسه آموزش فقط در سایه رقابت وسخت گیری هدفمند قابل اجراست .
انها معتقد بودند اگر ثروتمندان وفقرا توسط این مدارس جدا شوند
اعتماد به نفس افراد ضعیف جامعه از بین خواهد رفت
وطیف وسیعی از استعدادهاهرز خواهد رفت

وامریکا باید قیدابرقدرتی دنیا را برای همیشه بزند.
در هیچ جامعه پیشرفته مدرسه غیرانتفاعی وتیزهوشان ونمونه وجود ندارد.

تمام این مدارس واین نوع غربالگریها جامعه را صدها سال به عقب برخواهدگرداند.
رقابت بی معنی میشود.
القای حس تیزهوش بودن ,ثروتمند بودن,نمونه بودن
ونهایتا القای حس فقیر بودن ودر عین حال خنگ وبی ادب بودن برای دانش آموزان مدارس دولتی سمی مهلک برای جامعه ایران است.
1397/10/05 22:16 23`
کد: 657544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال اتاق 15 - عاشقانه
موضوع : دانستنی ها

عادت کن که عادت نکنی ، که اگه عادت کنی نمی تونی عادت نکنی !
1397/09/30 12:12 50`
کد: 655266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال اتاق 31 - آشپزی
موضوع : دانستنی ها

تاس کباب مرغ اردبیلی:

ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮﻍ:2 ﻋﺪﺩ، ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻭ ﻧﯿﻢ ﺷﺪﻩ.
ﺭﺍﻥ ﻣﺮﻍ:4 ﻋﺪﺩ، ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ.ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ
:2 ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭖ ﺧﻮﺭﯼ.ﻣﻮﺳﯿﺮ
:200 ﮔﺮﻡ، ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ.ﺳﯿﺮ:2 ﺑﻮﺗﻪ، ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ.
ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ ﺗﺎﺯﻩ:4 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ، ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ.
ﭘﻮﺩﺭ ﺯﯾﺮﻩ:ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭖ ﺧﻮﺭﯼ.ﺗ
ﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ:ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭖ ﺧﻮﺭﯼ، ﮐﻤﯽ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺷﺪﻩ.
ﭼﻮﺏ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ:2 ﻋﺪﺩ، ﮐﻮﭼﮏ.ﮔﺮﺩﻭ:375 ﮔﺮﻡ، ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺷﺪﻩ.
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺮﻍ:500 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ.
ﻋﺴﻞ:ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭖ ﺧﻮﺭﯼ.
ﮔﺸﻨﯿﺰ:2 ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭖ ﺧﻮﺭﯼ، ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ.ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭ ﭼﯿﻠﯽ:ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ، ﺳﺎﯾﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ

ﺍﺟﺎﻕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﯼ 160 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﮔﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﺯﺩﻩ، ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻧﺴﻮﺯ ﮔﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﻇﺮﻑ ﺧﻮﺏ ﺳﺮﺥ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻇﺮﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ، ﻣﻮﺳﯿﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻪ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﻼ‌ﯾﯽ ﺭﻧﮓ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺎﻻ‌ ﺳﯿﺮ ﻭ ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ 30 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﭙﺰﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﺑﻪ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ. ﮔﺮﺩﻭﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺮﻭﺩ. ﺣﺎﻻ‌ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﺎﺑﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻋﺴﻞ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺁﻣﺪ، ﺗﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﻓﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ 40 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﭙﺰﺩ ﺗﺎ ﻧﺮﻡ ﺷﻮﺩ. ﺣﺎﻻ‌ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺳﺮﻭ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎﺱ ﮐﺒﺎﺏ ﻣﺮﻍ ﺟﺰﻭ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﺤﻠﯽ - ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 
ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺝ ﺁﻥ ﺣﺪﻭﺩﺍ 30 ﺩﻗﯿﻘﻪ 
ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﻭ 0 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﺗﺎﺱ ﮐﺒﺎﺏ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﻬﺎﺭ - ﺷﺎﻡ -ﺳﺮﻭ ﮐﻨﯿﺪ . 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺤﺮﯼ - ﺍﻓﻄﺎﺭ - ﻣﯿﻞ ﮐﺮﺩ .
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ 6 ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
1397/09/12 21:45 34`
کد: 647974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال اتاق 15 - عاشقانه
موضوع : دانستنی ها

همه چیزها در دو صورت با ارزش می شوند :
۱ – قبل از داشتن
۲ – بعد از از دست دادن

1397/08/29 21:11 28`
کد: 642622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال
موضوع : دانستنی ها

میدانی رفیق . . .
نه زیبایم . . .
نه مهربان . . .
فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست . . .
فقط برای خودم هستم . . .
خوده خودم . . .
صبورم و سنگین . . .
سرگردان . . .
مغرور . . .
قانع . . .
با یک پیچیدگی ساده . . .
و مقداری بی حوصلگی زیاد . . .
برای تویی که چهره را میپرستی نه سیرت آدمی را . . .
هیچ ندارم . . .
راهت را بگیر و برو . . .
حوالی ما توقف ممنوع است . . .

1397/08/20 14:08 7`
کد: 641014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال اتاق 16 - سخن مشاهیر
موضوع : دانستنی ها

یک ﺁﺩﻡ ﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﺎﺩی ﻛﻨﺎﺭﺕ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

ﭼﻮﻥ ” ﺣﺴﻮﺩﻧﺪ “… !
ﻭقتی غمگینی ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻧﺪ

ﭼﻮﻥ ” ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﻧﺪ ” !
وقتی ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﺪﺭﺩﻧﺪ

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ” بی ﺧﻴﺎﻝ ﺗﻮ “ﻫﺴﺘﻨﺪ …!
ﺍﻣﺎ ﻭقتی ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ خیلی ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻨﺪ …

خیلی …!
ﺍﻳﻨﻬﺎ ” ﻻﺷــــــﯽ ﺗﺮﯾﻦ ” ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻨﻨﺪ

1397/08/20 14:06 27`
کد: 641013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال اتاق 22 - داستانک
موضوع : دانستنی ها

۱۴ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ، ﺩﺭِ ﮐﻼ‌ﺱ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻭﻣﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﻡ، ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ، ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻧﻘﺪﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺒﺮﺩﯼ ﻻ‌ﯼ ﻣﻮﻫﺎﺵ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺭِ ﻣﻮﯾﯽ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﺰﺩ.
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﯿﻪ؟ ﺗﻮﺍﻡ ﻣﺜﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮕﯽ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﻮﻣﺪ؟ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮕﯽ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺬﺍﺏ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﯼ؟
ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮﺩﻡ،
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻦ
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺐ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﻮﻣﺪ،
ﯾﮑﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺯﻝ ﺯﺩ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﻡ
ﮔﻔﺖ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺭﻡ
ﺳﺮﻣﻮ ﺗﮑﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﻟﺖ ﭼﯿﻪ؟
ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﻢ ﯾﺒﺎﺭ ﺑﻬﻢ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﻗﺸﻨﮕﻪ؟ ﭼﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﯾﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻓﻼ‌ﻧﯽ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺎﺩ؟
ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ، ﺗﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ، ﭘﺎ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻼ‌ﺱ ﺭﻓﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ،
ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺍﻭﻧﺮﻭﺯ ﻧﺪﯾﺪﻣﺶ ﺗﻮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﺍﻧﺼﺮﺍﻓﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ.
ﯾﮑﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ، ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﮔﺬﺷﺖ،
ﻣﻦ ﮐﻼ‌ﺳﻬﺎﯼ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﮐﻼ‌ﺱ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﺻﻨﺪﻟﯽِ ﺭﺩﯾﻒِ ﺁﺧﺮ ﮐﻨﺎﺭِ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺮﺍﻡ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮﺩ!
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ، ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ﺑﯿﺎﺩ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻭ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺰﺩﻡ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﺎﻡ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﯼ ﺳﻠﻒ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻼ‌ﺳﺶ ﺑﺰﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻧﺨﻮﺭﻡ،
ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻧﺪﯾﺪﻣﺶ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ!
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻢ، ﺣﺴﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ، ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﻬﺶ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺸﻪ، ﺫﻭﻗﺶ ﮐﻮﺭ ﻣﯿﺸﻪ!
ﻣﮕﻪ ﺁﺩﻡ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﺍﺭﻩ؟
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺖ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﯿﺎﺭﯼ، ﺑﻬﺶ ﺑﻔﻬﻤﻮﻧﯽ ﻓﻼ‌ﻧﯽ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﻫﺴﺘﺎ،
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺁﺩﻡ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﻪ، ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺍﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﻭﻥ ﺗﻮﯼ ﻇﺎﻫﺮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ، ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ، ﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﮕﯽ ﻓﻼ‌ﻧﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﺮﻕ ﮐﺮﺩﯼ، ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻩ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ؟ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺮﻩ، ﺍﻭﻝ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺭﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ، ﭼﻮﻥ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺍﻧﻘﺪﺭ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺑﺮﻩ!
ﺍﻣﺎ ﺑﺒﯿﻦ....ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺘﻦ، ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮﻥ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﺣﺲ ﻣﯿﺸﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ...ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ؟
1397/08/18 15:30 48`
کد: 640860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,769,036,460