خدمات تلفن همراه

پست های : بنیامین

بنیامین  

موضوع : ادبی

سلام علیکم
1394/01/26 23:46:37.013
کد: 284958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

السلام علیک یا قمر العشیرهسلام علیکم.
1394/01/19 18:29:23.180
کد: 277641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

سلام علیکم ور حمه الله.


صباحکم الخیر ان شاء الله
1394/01/11 06:57:24.130
کد: 272304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

شب همگی معنوی و صبحتون منو به نور گنبد
1394/01/11 03:20:07.267
کد: 272302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

امشب کلا همگی خود درگیری داریم میگیم رفتم بخوابم میام میگیم خوابم نبرد.
وباز تکرار میکنیم.خب خاله بخواب به حر حال شما خانم خونه این.
درست نمیگم.
1394/01/11 03:18:34.907
کد: 272300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

اخوی خدانگهدار شما.


التماس دعای فرج.
تو این بهبوهه برا فرج زیاد دعا کنین مسلمان ها گرفتار این مشرکان.


یا علی مددی
خدانگهدار
1394/01/11 03:17:07.320
کد: 272297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

خالا رفت بخوابه که فردا صب کلی کار داره.
نه خاله.
1394/01/11 03:15:51.713
کد: 272293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

خاله کوشی.؟
1394/01/11 03:15:14.280
کد: 272291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

خوشبختم عزیز.
منم16از همدان.
1394/01/11 03:14:37.037
کد: 272288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

یا علی مدد.

ما رو تو نماز صبحتون دعا کنین
1394/01/11 03:14:04.157
کد: 272287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,615,160