خدمات تلفن همراه

پست های : آرمي

آرمي  

سلام بچه ها رضوانه ميشه بياي اتاقم ??
1393/09/09 20:37:54.600
کد: 205423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

به بعضیا باس گفت: اونایی که با شما میگردن،راه رفتنو از ما یاد گرفتن!
1393/09/09 18:40:18.617
کد: 205278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

به بعضی ها باید گفت :
عزیزم من پین کد نیستم که بهت سه بار فرصت بدم …
1393/09/09 18:37:58.950
کد: 205277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

,ب بعضیا باس گف:اینقدر خودتو نگیر ماست میشی.....ب بعضیا باس گف؟اینقدر کلاس زنگ تفریحم داره؟!!!!!....ب بعضیا باس گف:شمابرو شیرینی فروشی ی کیلو شیرینی بگیر باخودت اشتی کن.....
1393/09/09 18:34:59.167
کد: 205275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بسلامتی خودم که عشقم بی خدافظی ولم کرد ... بسلامتی خودم که تنهایی همیشه بهم وفادار مونده ... بسلامتی خودم که هنوزم دارم تاوانه دوست داشتن رو پس میدم ... بسلامتی خودم که عشقم منتظره فقط برم .. بسلامتی خودم که تو این هوای بارونی و دونفره تنهایی با چترم قدم میزنم ... بسلامتی خودم که دارم دق میکنم از دوریش ... بسلامتی همه بدبختا ،عاشقا،دلتنگا،دلشکسته ها،بسلامتی اونا که حتی مرگ هم دسته رد به سینشون میزنه و نمیذاره ازین دنیای نامرد خلاص بشن...
1393/09/09 18:33:18.013
کد: 205274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

برای چه برایـــــت

"بمیـــــــــــــــــــــرم
" ...؟!

وقتی میدانم
هنـــــــــــــــوز هم
برای نگاه دیگران


"تــــــــــــب
"میکنی. . . H
1393/09/09 18:31:18.387
کد: 205273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ۷ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﯼ ﻃﻼﻗﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺷﻮ ﻧﺪﯾﺪﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﮐﻢ
ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻭ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ … ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻋﺸﻘﺶ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺭﺩﺵ ﮐﺮﺩ .…
ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮ : ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﻭ ﻧﭽﺸﯿﺪﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﮐَﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﻨﻪ!
1393/09/09 18:29:52.923
کد: 205272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اتنا يه خواهش :-(
1393/09/09 18:24:57.630
کد: 205270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

هيچيش نيس فقط چ روزه نيومده قاصدك ميترسم رفته باشه
1393/09/09 18:23:10.093
کد: 205268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام ريحانه چه طوري ابجي
1393/09/09 18:22:00.900
کد: 205267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,627,270