خدمات تلفن همراه

پست های : HADIS JoOoOoON78

  

عاااتتشقتونم از ته قلبم میگم چه کسانی که دلمو شکوندن چه کسانی که باهام مهربون بودن حلاالم کنید یاعلی دیگه وقتی ندارم حرفاتونم ببینم دارم پاک میکنم این برنامه رو
1394/01/03 22:43:51.140
کد: 266684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اجی شریفه فقط بیا اتاقم
1394/01/03 22:36:09.093
کد: 266672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اجی بهار فک نکنم سالم برسم وبرگردم
1394/01/03 22:20:02.380
کد: 266640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بچه ها سلام خیلی دوستون دارم مراقب خودتون باشید من دارم میرم مسافرت .حلالم کنید دیگه قرار نیس برگردم حرف اول واخرمه.
1394/01/03 22:15:50.117
کد: 266633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام عزیزم الان میتونی بیای
1394/01/03 20:49:27.550
کد: 266535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اجی الی بیا اتاق من عزیزم
1394/01/03 20:32:12.440
کد: 266502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اجی شریفه من توواتاقتم
1394/01/03 20:22:48.317
کد: 266490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام مارال جان.
اجی شریفه واسه منم درخواست دعوت فرستاد ولی نمیتونستم وارد اتاقش بشم
من واست درخواست فرستادم ببین میتونی وارداتاق من بشی عزیزم؟
1394/01/03 20:10:30.903
کد: 266476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام اجی شریفه امکانش هست بیای اتاقم؟
1394/01/03 17:20:33.473
کد: 266422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

منم خوبم عزیزم
1394/01/03 17:01:42.587
کد: 266405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,626,420